حراست سازمان های دولتی و خصوصی

اهمیت حراست و حفاظت سازمانی چیست؟

در سازمان های دولتی و خصوصی عموما مدارک و اسناد و اموال مهمی از قبیل سندهای مناقضات، لیست دارایی های دولتی، لیست بودجه و … یافت می شود.

در این محیط های کاری، مشتریان، مراجعه کنندگان و کارکنان همواره در رفت و آمد هستند. از این رو حفظ و نگهداری اسناد و اموال سازمان ها از انواع آسیب های احتمالی مانند سرقت و خرابکاری، آتش سوزی و …، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وظایف حراست سازمان

نوع فعالیت و ارائه خدمت در مکان های مختلف متفاوت است. موارد ذیل لیستی از ضروری ترین خدمات قابل ارائه در سازمان های دولتی و خصوصی است.

  • نظارت و کنترل رفت و آمد مراجعه کنندگان، مشتریان و پرسنل

یکی از مسئولیت های نیروهای حراست، کنترل کردن کارت ورود پرسنل به ساختمان است. همچنین آن ها باید با دقت افراد مراجعه کننده و مشتریان را بررسی و گاهی بازرسی کنند. این کار به کاهش خطراتی نظیر سرقت و عملیات های خرابکارانه کمک می کند.

  • آشنایی با فرم ها، حواله ها و برگه های عبور و مرور افراد و خودروها

در بسیاری از سازمان ها، پیمان کاران زیادی رفت و آمد می کنند. همچنین در این رفت و آمدها تجهیزات و اقلام بسیاری جابجا می شود.

از وظایف نیروهای حراست بررسی حواله ها و بازرسی تجهیزات و یا نیروهای پیمانکار است.

  • بازدید، نظارت، کنترل و حفاظت از اماکن، تاسیسات و کارکنان سازمان ها

از دیگر وظایف نیروهای حفاظتی بازدید و نظارت از اماکن مختلف در سازمان ها است. در این بازدید ها عوامل مختلفی مثل کنترل تاسیسات نیز انجام می شود.

این بازدید ها به دلیل حراست از امنیت سازمان و سلامتی کارکنان آن است.

  • نظارت بر سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی امنیتی و مخابراتی

یکی از وظایف مهم نیروهای حراست، آشنایی کامل با تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی است. این تجهیزات در اکثر سازمان های جزء هسته های اصلی و مهم آن ها محسوب می شوند.

 آشنایی با نحوه کار و خطراتی که این سیستم ها را تهدید می کند و جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی از آموزش هایی است که به نیروهای حراست در موسسه امین حافظ میهن صورت گرفته است.

  • آشنایی با فوریت های پزشکی، کمک های اولیه و اطفاء حریق

موقیعت هایی است که در آن ها ممکن است هر فردی در هر مکانی به فوریت های پزشکی نیاز پیدا کند. آشنایی با اصول کمک های اولیه و فوریت های پزشکی و همچنین اطفاء حریق از آموزش های اولیه ای است که به نیروهای حراست داده می شود.

محل استقرار انتظامات و حراست سازمان

بسیاری از نیروهای حراست اولین افراد در برخورد با مدیران رده بالا و مشتریان هستند. به نوعی می توان گفت رفتار نیروی حراست و نگهبان هر سازمان، ویترین رفتار کلی سازمان با مقامات و مراجعه کنندگان است.

چگونگی برگزاری تشریفات، نحوه استقبال از مسئولین و بدرقه آن ها، باید از آموزش های اساسی هر نیروی حراستی باشد. همچنین در برخورد با مراجعه کنندگان و پرسنل نیز، زبان بدن، نوع برخورد به هنگام رخ دادن تنش و پوشش و ظاهر نگهبان و نیروی حراست بسیار مهم است.

آموزش نیروی انتظامات و حفاظت سازمان

موسسه حفاظتی و مراقبتی امین حافظ میهن با استفاده از نیروهای آموزش دیده و بهره گیری از انواع تجهیزات دفاعی (تمامی تجهیزات دارای مجوز هستند)، در جهت حفظ امنیت و حراست از سازمان های دولتی و خصوصی فعالیت می کند.

تمامی مواردی که در بالا ذکر شد، وظایفی بود که هر نیروی حراست و نگهبانی باید از آن ها آگاه باشد. موسسه حفاظتی و مراقبتی امین حافظ میهن، با آموزش و پرورش نیروهای زبده در همه زمینه های ذکر شده، خدمات بالا را در بهترین نوع ممکن به سازمان های خصوصی و دولتی ارائه می دهد.