نگهبان مسلح بانک ها و اماکن مهم

اهمیت نگهبانی از بانک ها

بانک ها محل عمده ذخیره دارایی های مالی شهروندان یک جامعه است. مردم برای انجام امور مالی، نقل و انتقال پول و یا استفاده از صندوق امانات به بانک ها مراجعه می کنند. با توجه به خطراتی که محل بانک و مشتریانش را تهدید می کند، بهترین راه برای تامین امنیت استفاده از نگهبان است.

وظایف نگهبان بانک

برای تامین امنیت مالی و حفظ و حراست از جان مشتریان و کارکنان بانک، نگهبان بانک موظف است که انواع خطرات را شناسایی کند او باید رفتارهای مشکوک را شناسایی و برای جلوگیری از هرگونه تهدید، تمامی مشتریان را زیر نظر بگیرد. اما این انجام وظیفه نباید موجبات ناراحتی و عدم اعتماد را در مشتریان و کارمندان ایجاد کند.

مسلح بودن نگهبان بانک

در موقعیت هایی که عملیات های خرابکارانه نظیر سرقت و همچنین تهدید مشتریان اتفاق می افتد، نگهبان اولین فردی است که با خطر مواجه می شود. برای برخورد در این موقعیت ها نیاز است که نگهبان مسلح باشد و علاوه بر مسلح بودن باید با فنون دفاع شخصی و استفاده از تجهیزان امنیتی نیز آشنایی داشته باشد.

تجهیزات امنیتی و حفاظتی نگهبان بانک

از تجهیزات امنیتی که یک نگهبان می تواند برای حراست از امنیت بانک ها و اماکن مهم استفاده کند،  تجهیزات بازرسی بدنی، تجهیزات دفاع شخصی و ادوات انتظامی، تجهیزات ارتباط بی سیم و همچنین دسترسی به دوربین های مدار بسته است.

مسئولیت جانی و قضایی نگهبان مسلح بانک

با توجه به خطراتی که یک نگهبان و محل خدمت او را تهدید می کند، گاهی نیاز است که نگهبان از تجهیزات امنیتی خود استفاده کند. بیمه بدنی نگهبانان، مسئولیت جانی و قضایی آن ها را به عهده دارد.

تامین نگهبان مسلح بانک و موسسات ملی

موسسه حفاظتی و مراقبتی امین حافظ میهن، تحت نظارت پلیس انتظام و پیشگیری ناجا با آموزش نگهبانانی مجرب و تامین تجهیزات امنیتی مورد نیاز آن ها، آماده خدمت رسانی به سازمان ها و حفظ و حراست از امنیت شما است.

خدمات مرتبط